Việc tìm người- Tìm hiểu sơ lược kế toán bất động sản đầu tư

Thảo luận trong 'Lao động phổ thông'

 1. Thành phố:

  empty_info
 2. Status:

  empty_info
 3. Giá bán:

  6,000 VNĐ
 4. Phone:

  0931852177
 5. Địa chỉ:

  Quận 12 (Bản đồ)
 6. Information:

  13/9/18, 1 Trả lời, 48 Đọc
 1. workingtuyen

  workingtuyen Member

  Tham gia ngày:
  17/8/18
  Bài viết:
  145
  Đã được thích:
  0
  Tìm hiểu sơ lược kế toán bất động sản đầu tư
  Nói đến ngành bất động sản thì ai cũng biết đó là một ngành rất quen thuộc.Nhưng kế toán bất động sản đầu tư thì chưa hẳn mọi người đã biết nhiều.Hôm nay tuyển dụng working.vn sẽ gửi tới các bạn tài liệu để chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược kế toán bất động sản đầu tư nhé  [​IMG]  Khái niệm Kế toán bất động sản đầu tư là gì?
  Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm bất động sản đầu tư là gì?
  Bất động sản đầu tư là một loại hình bất động sản bao gồm: Quyền sử dụng đất, nhà hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng của người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng vào mục đích quản lý hay là bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.

  Kế toán bất động sản đầu tư là gì?  [​IMG]  Kế toán bất động sản đầu tư là ghi nhận bất động sản đầu tư, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, chuyển đổi mục đích sử dụng, thanh lý bất động sản đầu tư và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính đồng thời dõi theo Nguyên giá, Giá trị hao mòn, Giá trị còn lại. Cách tính giá tương tự như tính giá tài sản cố định thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp.

  Nguyên tắc kế toán Bất động sản đâu tư
  Bất động sản đầu tư được kế toán dựa trên các nguyên tắc sau:

  · Bất động sản đầu tư được kế toán theo dõi như bất động sản dùng cho sản xuất kinh doanh: như chi tiết cho từng bất động sản, hàng hóa bất động sản, tính khấu hao bất động sản…

  · Doanh thu từ việc kinh doanh bất động sản đầu tư được kế toán hạch toán vào TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.

  · Giá vốn bất động sản đầu tư và chi phí liên quan đến kinh doanh bất động sản đầu tư cũng như khấu hao bất động sản đầu tư được kế toán hạch toán vào TK 632 – Giá vốn hàng bán.

  · Trong quá trình cho thuê hoạt động, phải tiến hành trích khấu hao bất động sản đầu tư và ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ (kể cả trong thời gian ngừng cho thuế).

  · Kế toán Không trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá.

  · Nếu bất động sản đầu tư mua nhưng phải cải tạo, nâng cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì toàn bộ giá trị bất động sản, chi phí mua và chi phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp được theo dõi trên TK 241. Khi hoàn thành được kết chuyển về TK 217.

  · Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hàng hóa bất động sản trước khi bán được tập hợp vào TK 154, khi hoàn thành kết chuyển vào TK 1567.

  · Nếu có bằng chứng chắc chắn cho thấy bất động sản đầu tư bị giảm giá so với giá thị trường và khoản giảm giá này được xác định một cách đáng tin cậy thì doanh nghiệp được đánh giá giảm nguyên giá bất động sản đầu tư và ghi nhận tổn thất vào giá vốn hàng bán.

  Qui định cần biết kế toán bất động sản đầu tư


  [​IMG]  – Bất động sản đầu tư phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư bao gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu;

  – Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư.

  – Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hay hàng tồn kho và ngược lại chỉ được thực hiện khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như các trường hợp sau:

  + Bất động sản đầu tư chuyển sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng khi chủ sở hữu bắt đầu sử dụng tài sản này;

  + Bất động sản đầu tư chuyển sang hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai các công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cần thiết cho mục đích bán;

  + Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển sang bất động sản đầu tư khi chủ sở hữu kết thúc sử dụng tài sản đó;

  + Hàng tồn kho chuyển sang bất động sản đầu tư khi chủ sở hữu bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động;

  + Bất động sản xây dựng chuyển sang bất động sản đầu tư khi kết thúc giai đoạn xây dựng, bàn giao đưa vào đầu tư.

  – Đối với những bất động sản đầu tư được mua vào nhưng phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì giá trị BĐS, chi phí mua sắm và chi phí cho quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp bất động sản đầu tư được phản ánh trên tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”. Khi quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp hoàn thành phải xác định nguyên giá bất động sản đầu tư hoàn thành để kết chuyển vào Bất động sản đầu tư;

  – Khi một doanh nghiệp quyết định bán một bất động sản đầu tư mà không có giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận là bất động sản đầu tư cho đến khi bất động sản đầu tư đó được bán mà không chuyển thành hàng tồn kho;

  – Doanh thu từ việc bán bất động sản đầu tư được ghi nhận là toàn bộ giá bán (giá bán chưa có thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế);

  – Đối với các đơn vị chuyên kinh doanh bất động sản thì được kế toán theo các trường hợp sau:

  + Đối với các bất động sản khi mua về đã xác định rõ mục đích để bán trong kỳ được kế toán là hàng hoá bất động sản;

  + Đối với bất động sản khi mua về chưa xác định rõ được mục đích sử dụng trong tương lai hoặc mua về để chuyên cho thuê hoạt động đuợc hạch toán là bất động sản đầu tư.

  trên đây là bài viết tìm hiểu sơ lược về kế toán bất bất động sản đầu tư của chúng tôi.Hi vọng dù ở vị trí nào trong ngành kế toán các bạn chuyên ngành kế toán luôn tự tin về năng lực của mình.Tuyển dụng working.vn luôn đồng hành cùng các bạn chúc bạn bạn luôn có sự nghiệp vững vàng và luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

  Để biết thêm thông tin tuyển dụng hay cần tìm kiếm việc làm hãy liên hệ với chúng tôi qua

  website: http://working.vn

  Gmail : workingtuyen@gmail.com
  Tìm hiểu sơ lược kế toán bất động sản đầu tư
  Nói đến ngành bất động sản thì ai cũng biết đó là một ngành rất quen thuộc.Nhưng kế toán bất động sản đầu tư thì chưa hẳn mọi người đã biết nhiều.Hôm nay tuyển dụng working.vn sẽ gửi tới các bạn tài liệu để chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược kế toán bất động sản đầu tư nhé  [​IMG]  Khái niệm Kế toán bất động sản đầu tư là gì?
  Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm bất động sản đầu tư là gì?
  Bất động sản đầu tư là một loại hình bất động sản bao gồm: Quyền sử dụng đất, nhà hoặc một phần của nhà hoặc cả nhà và đất, cơ sở hạ tầng của người chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng vào mục đích quản lý hay là bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường.

  Kế toán bất động sản đầu tư là gì?  [​IMG]  Kế toán bất động sản đầu tư là ghi nhận bất động sản đầu tư, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, chuyển đổi mục đích sử dụng, thanh lý bất động sản đầu tư và một số quy định khác làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính đồng thời dõi theo Nguyên giá, Giá trị hao mòn, Giá trị còn lại. Cách tính giá tương tự như tính giá tài sản cố định thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp.

  Nguyên tắc kế toán Bất động sản đâu tư
  Bất động sản đầu tư được kế toán dựa trên các nguyên tắc sau:

  · Bất động sản đầu tư được kế toán theo dõi như bất động sản dùng cho sản xuất kinh doanh: như chi tiết cho từng bất động sản, hàng hóa bất động sản, tính khấu hao bất động sản…

  · Doanh thu từ việc kinh doanh bất động sản đầu tư được kế toán hạch toán vào TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.

  · Giá vốn bất động sản đầu tư và chi phí liên quan đến kinh doanh bất động sản đầu tư cũng như khấu hao bất động sản đầu tư được kế toán hạch toán vào TK 632 – Giá vốn hàng bán.

  · Trong quá trình cho thuê hoạt động, phải tiến hành trích khấu hao bất động sản đầu tư và ghi nhận vào chi phí kinh doanh trong kỳ (kể cả trong thời gian ngừng cho thuế).

  · Kế toán Không trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá.

  · Nếu bất động sản đầu tư mua nhưng phải cải tạo, nâng cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì toàn bộ giá trị bất động sản, chi phí mua và chi phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp được theo dõi trên TK 241. Khi hoàn thành được kết chuyển về TK 217.

  · Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hàng hóa bất động sản trước khi bán được tập hợp vào TK 154, khi hoàn thành kết chuyển vào TK 1567.

  · Nếu có bằng chứng chắc chắn cho thấy bất động sản đầu tư bị giảm giá so với giá thị trường và khoản giảm giá này được xác định một cách đáng tin cậy thì doanh nghiệp được đánh giá giảm nguyên giá bất động sản đầu tư và ghi nhận tổn thất vào giá vốn hàng bán.

  Qui định cần biết kế toán bất động sản đầu tư


  [​IMG]  – Bất động sản đầu tư phải được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá của bất động sản đầu tư bao gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu;

  – Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư.

  – Việc chuyển từ bất động sản đầu tư sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng hay hàng tồn kho và ngược lại chỉ được thực hiện khi có sự thay đổi về mục đích sử dụng như các trường hợp sau:

  + Bất động sản đầu tư chuyển sang bất động sản chủ sở hữu sử dụng khi chủ sở hữu bắt đầu sử dụng tài sản này;

  + Bất động sản đầu tư chuyển sang hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai các công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cần thiết cho mục đích bán;

  + Bất động sản chủ sở hữu sử dụng chuyển sang bất động sản đầu tư khi chủ sở hữu kết thúc sử dụng tài sản đó;

  + Hàng tồn kho chuyển sang bất động sản đầu tư khi chủ sở hữu bắt đầu cho bên khác thuê hoạt động;

  + Bất động sản xây dựng chuyển sang bất động sản đầu tư khi kết thúc giai đoạn xây dựng, bàn giao đưa vào đầu tư.

  – Đối với những bất động sản đầu tư được mua vào nhưng phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì giá trị BĐS, chi phí mua sắm và chi phí cho quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp bất động sản đầu tư được phản ánh trên tài khoản 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”. Khi quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp hoàn thành phải xác định nguyên giá bất động sản đầu tư hoàn thành để kết chuyển vào Bất động sản đầu tư;

  – Khi một doanh nghiệp quyết định bán một bất động sản đầu tư mà không có giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì doanh nghiệp vẫn tiếp tục ghi nhận là bất động sản đầu tư cho đến khi bất động sản đầu tư đó được bán mà không chuyển thành hàng tồn kho;

  – Doanh thu từ việc bán bất động sản đầu tư được ghi nhận là toàn bộ giá bán (giá bán chưa có thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế);

  – Đối với các đơn vị chuyên kinh doanh bất động sản thì được kế toán theo các trường hợp sau:

  + Đối với các bất động sản khi mua về đã xác định rõ mục đích để bán trong kỳ được kế toán là hàng hoá bất động sản;

  + Đối với bất động sản khi mua về chưa xác định rõ được mục đích sử dụng trong tương lai hoặc mua về để chuyên cho thuê hoạt động đuợc hạch toán là bất động sản đầu tư.

  trên đây là bài viết tìm hiểu sơ lược về kế toán bất bất động sản đầu tư của chúng tôi.Hi vọng dù ở vị trí nào trong ngành kế toán các bạn chuyên ngành kế toán luôn tự tin về năng lực của mình.Tuyển dụng working.vn luôn đồng hành cùng các bạn chúc bạn bạn luôn có sự nghiệp vững vàng và luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

  Để biết thêm thông tin tuyển dụng hay cần tìm kiếm việc làm hãy liên hệ với chúng tôi qua

  website: http://working.vn

  Gmail : workingtuyen@gmail.com
   
 2. chuyennhathanh

  chuyennhathanh Member

  Tham gia ngày:
  30/11/18
  Bài viết:
  139
  Đã được thích:
  0
  Chuyển Nhà Thành Hưng - Dịch Vụ An Toàn Chất Lượng
  Chuyển nhà thành hưng Theo thống kê từ bộ phận chăm sóc Khách hàng của Taxi tải Thành Hưng, ngày nào cũng có vài trường hợp khách gọi điện tới phàn nàn
  [​IMG]

  Dịch Vụ Chuyển Nhà, Chuyển Văn Phòng Trọn Gói - 024 37 733 733
  Chi tiết xem Chuyển nhà thành hưng, Theo thống kê từ bộ phận chăm sóc Khách hàng của, ngày nào cũng có vài trường hợp khách gọi điện tới phàn nàn về chất lượng phục vụ mà khi xác minh ra đều do khách hàng gọi nhầm “dịch vụ giả”. Tính sai cước, mất mát thất lạc đồ đạc, hàng hóa đổ vỡ trốn tránh đền bù là những sự vụ thường thấy. Thậm chí, còn có trường hợp khách yêu cầu xuất hóa đơn thì lái xe rởm thu thêm tiền VAT rồi hẹn đến Thành Hưng thật để lấy.
  Click xem tại đây: ( chuyển nhà thành hưng ) Trên thị trường, việc giả mạo website của các thương hiệu uy tín để trục lợi không hiếm. Trong năm 2016, Google đã xóa bỏ 1,7 tỷ quảng cáo vi phạm chính sách, trong đó phần nhiều là các quảng cáo bị tố cáo là vi phạm thương hiệu hay lừa đảo.
  Cũng theo ông Phương, hàng ngày bộ phận kỹ thuật của Thành Hưng phải cử riêng ra một nhân sự chỉ để tìm kiếm các website giả mạo. Kết quả tìm kiếm này sau đó được tổng hợp và gửi cho Google để ngăn chặn. Với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm nhiều lần, Thành Hưng sẽ tập hợp hồ sơ và chuyển sang các cơ quan chức năng như công an để xử lý.
  [​IMG]
  ( 1 ) Tổng đài thành hưng ( 024 ) 37.733.733 tiếp nhận các cuộc gọi của khách hàng từ các khu vực nội thành hà nội và các tỉnh lân cận hỏi về dịch vụ chuyển nhà trọn gói, hay thuê xe taxi tải thành hưng như thế nào giá cả trọn gói hay là đi taxi tải tính kilome giá bao nhiêu, nhân viên công ty đã tư vẫn miễn phí cho khách hàng. ( 2 ) Sau khi Công ty thành hưng thông nhất và hẹn khách hàng để cử người đi khảo sát xem nội thất, và gia dụng có nhiều không, và ở có nhiều tầng không,đường hoặc ngõ oto có vào được không, mấy đến quyết định giá cả để hai bên thỏa thuận và thống nhất và ký hợp đồng, đưa phướng án làm và hẹn ngày giờ để làm.
  ( 3 ) Đến ngày làm dịch vụ chuyển nhà trọn gói thành hưng cử cán bộ kỹ thuật và nhân viên mặc trang phục mầu đỏ có chữ chuyển nhà thành hưng đến làm, công ty miễn phí toàn bộ vật tư phụ như thùng carton, màng chít, băng dính, bao bì để đóng gói, để chánh sất sát đổ vỡ công ty bọc toàn bộ các đồ dùng theo yêu cầu của gia đình. ( 4 ) Trước khi vận chuyển từ trong nhà ra ngoài ô tô công ty có các dụng cụ hỗ chợ xe kéo từ trong ngõ nhỏ mà xe làm hay xe taxi loại nhỏ không vào được, đến khi công ty vận chuyển ra ngoài và cho lên xe oto nhân viên sắp xếp cận thận và kê đêm toàn bộ bằng chăn chiên đảm bảo công việc cho khách hàng.
  [​IMG]
  ( 5) Vận chuyển về đến ngôi nhà mới của khách hàng nhân viên công ty đã nhanh chóng cho toàn bộ đồ đạc ở trên oto vào trong nhà và đưa lên các tầng để lắp giáp theo yêu cầu của gia đình trước khi ra về nhân viên hỏi gia đình còn công việc nữa không thì để công nhân làm nốt sau khi hoàn thành công việc công ty và gia đình thành lý hợp đồng và thanh toán cho khách hàngCông ty THNN chuyển nhà thành hưng số 1Địa chỉ: Ngọc chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh,TP. Hà Nội
  ĐT: ( 024 ) 37. 733.733
  Emil: ducphuongbds@gmail.com
  Website: http://chuyennhathanhhunghanoi.com