SHOPBITI's Recent Activity

 1. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Phụ kiện- PHỤ KIỆN_DÂY NỊT_KÍNH MÁT hàng MỸ về 100% _POLO_Kenneth cole_Guess_Nautica_Levi's V..V.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  14/8/18 lúc 13:34
 2. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- Thời Trang NỮ Hàng Hiệu_Bóp ví _Nước hoa HÀNG AUTHENTI Mỹ về 100% nhe.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  14/8/18 lúc 13:32
 3. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- NƯỚC HOA Nam & Nữ_ hàng AUTHENTIC từ MỸ về 100% nhe ACE.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  14/8/18 lúc 13:30
 4. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- BÓP DA NAM - Nữ & Phụ Kiện AUTHENTIC từ MỸ về cho ACE thích hàng hiệu.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  14/8/18 lúc 13:28
 5. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- GIẦY MỌI - Giầy Lười - Giâỳ Thể Thao-Dép Kẹp Hàng AUTHENTIC MỸ về 100%.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  14/8/18 lúc 13:26
 6. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- ÁO THUN_ÁO SƠ MI Hàng AUTHENTIC & Phụ Kiện cho ACE sành điệu.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  14/8/18 lúc 13:23
 7. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- QUẦN JEAN Nam >>> LEVI'S - TOMMY - LEE - CK - POLO - GUESS.. v....v hàng MỸ về 100% nhe.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  14/8/18 lúc 13:20
 8. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- Thời Trang NỮ Hàng Hiệu_Bóp ví _Nước hoa HÀNG AUTHENTI Mỹ về 100% nhe.

  Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  12/8/18 lúc 09:13
 9. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- NƯỚC HOA Nam & Nữ_ hàng AUTHENTIC từ MỸ về 100% nhe ACE.

  Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  12/8/18 lúc 09:09
 10. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- NƯỚC HOA Nam & Nữ_ hàng AUTHENTIC từ MỸ về 100% nhe ACE.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  11/8/18 lúc 11:43
 11. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- BÓP DA NAM - Nữ & Phụ Kiện AUTHENTIC từ MỸ về cho ACE thích hàng hiệu.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  11/8/18 lúc 11:36
 12. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- GIẦY MỌI - Giầy Lười - Giâỳ Thể Thao-Dép Kẹp Hàng AUTHENTIC MỸ về 100%.

  ˚Chúc AE đều đắt khách nha ˚ ✰* ★thích gì nhớ ghé ủng hộ mình nhé / ˚. ★ ˛ ˚ ✰。˚ ˚ღ。* ˛˚ 。✰˚* ˚ ★ღ ˚ 。˚* ˛˚ 。✰˚*

  11/8/18 lúc 11:33
 13. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Phụ kiện- PHỤ KIỆN_DÂY NỊT_KÍNH MÁT hàng MỸ về 100% _POLO_Kenneth cole_Guess_Nautica_Levi's V..V.

  Hàng MỸ về 100% Cho ACE sành điệu quẹo lựa

  10/8/18 lúc 11:59
 14. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- Thời Trang NỮ Hàng Hiệu_Bóp ví _Nước hoa HÀNG AUTHENTI Mỹ về 100% nhe.

  Hàng MỸ về 100% Cho ACE sành điệu quẹo lựa

  10/8/18 lúc 11:53
 15. SHOPBITI đã trả lời vào chủ đề Shop- NƯỚC HOA Nam & Nữ_ hàng AUTHENTIC từ MỸ về 100% nhe ACE.

  Hàng MỸ về 100% Cho ACE sành điệu quẹo lựa

  10/8/18 lúc 11:37